Equip

de titularitat

Descripció dels serveis centrals de la Fundació.

 

L’Equip de Titularitat realitza una labor constant de gestió i acompanyament en el treball dels col·legis des dels seus diversos Àmbits:

  • Direcció General: cura dels Equips Directius, vela per la transmissió del carisma i sentit de pertinença a Escolàpies. Nexe d’unió entre els centres i amb el Patronat. Tasques de mediació. Presència permanent en els centres.
  • Àmbit Pastoral: animació Pastoral dels col·legis, cuidat dels equips de pastoral i seguiment de les seves programacions i activitats. Vela per les activitats d’evangelització.
  • Àmbit de Pedagogia: Cura dels directors pedagògics i equips de qualitat. Animació en la innovació metodològica, impuls a la immersió lingüística, treball de millora contínua.
  • Àmbit de Gestió, Administració i Qualitat: Gestió de la compra i venda d’uniformitat esportiva i de carrer i de les llibreries dels col·legis. Unificació d’empreses energètiques i telefonia, Contractació d’assegurances. Assessoria laboral.

 

  • Junts realitzem la selecció de personal juntament amb les direccions dels col·legis.
  • Visites als centres per a formació, per àmbits i tots en l’avaluació.
  • Elabora i gestiona el pla de formació comuna i ajuda als centres en els seus propis plans.

Gestionar

Acompanyar

Cuidar

Animar