Les Escolàpies han decidit implantar el nou model de gestió per a tots els seus col·legis. La nova gestió garanteix el futur, la missió compartida entre les religioses i els làics, el caràcter propi i la qualitat educativa, des dels 0 anys fins a totes les modalitats del Batxillerat