Fundació Escolàpies 

Escoles

El nostre col·legi de Llúria pertany a la xarxa de Col·legis Concertats de la Fundació Escolàpies

Les nostres escoles

Col·legi Escolàpies Llúria

C. Carrer d’Aragó, 302
08009 Barcelona
Tfno. 934 882 166

info@escolapieslluria.org
www.escolapieslluria.org/